Kontrolní kalkulátor

Tisk aktuální stránky Tisk aktuální stránky

Zde si můžete zkontrolovat vyúčtování za dodávku elektřiny.
Veškeré vypočtené hodnoty jsou však pouze orientační a od skutečných údajů na faktuře se mohou vlivem zaokrouhlování nepatrně lišit.

Zadání vstupních údajů

Zadejte všechny požadované vstupní údaje. Tyto údaje naleznete na faktuře závěrečného vyúčtování, kterou chcete zkontrolovat.

Počátek fakturačního období:
Konec fakturačního období:
Typ odběru:
Odebíráte na území:
Máte přidělenu sazbu za distribuci:
Máte nainstalovaný hlavní jistič:
Váš dodavatel elektrické energie:
Váš produkt: